Sujuvaa pysäköintiä elävässä kaupunginosassa

Keilaniemen Kalliopysäköinti on olennainen osa kehittyvää Keilaniemen aluetta. Maan alle rakentuva, kokoluokassaan ja palvelulaajuudessaan ainutlaatuinen pysäköintilaitos mahdollistaa alueen kehittymisen monipuoliseksi kaupunginosaksi, jonka keskiössä on jalankulku.

Sijainti

Koko Keilaniemen aluetta palveleva pysäköintilaitos

Keilaniemen Kalliopysäköinti levittyy Keilaniemen alle ja on sujuvasti saavutettavissa useista eri sisäänkäynneistä sekä autolla, julkisella liikenteellä että jalan.

Kalliopysäköintiin voi saapua autolla alueen molemmilta pääteiltä (Kehä I ja Länsiväylä). Lisäksi pysäköintilaitoksesta on välitön yhteys Keilaniemen metroasemalle, Raide-Jokerin päätepysäkille sekä useita jalankulkuyhteyksiä alueelle.

Tuotteet

Kehittyvän alueen tarpeisiin vastaavat pysäköintituotteet

Keilaniemen Kalliopysäköinti tarjoaa kaikki laadukkaan pysäköinnin palvelut niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen tarpeeseen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavista 1 900 pysäköintipaikasta vähintään 800 on sähkölatauspaikkoja. Kiinteistönomistajille on lisäksi tarjolla velvoitepysäköinti- ja väestönsuojapaikkoja.

Pysäköintioikeudet

Kalliopysäköinti tarjoaa pysäköintioikeuksia niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen tarpeeseen. Päivittäispysäköinnin ohella tarjolla on ilta- ja viikonloppupysäköintioikeuksia. Pysäköintioikeuksia vuokrataan alueen asukkaille sekä yrityksille esimerkiksi työntekijä- ja yritysvieraskäyttöön.

Lyhytaikainen pysäköinti

Kalliopysäköinnissä on tarjolla tuntipysäköintiä alueella vieraileville. Lisäksi Kalliopysäköinnissä tutkitaan mahdollisuutta liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamiseen.

Velvoitepaikat

Kalliopysäköinti tarjoaa pysäköintipaikkoja täyttämään alueen kiinteistöjen velvoitepaikkavaatimuksia. Vuorottaispysäköinti mahdollistaa huojennuksen velvoitepysäköintipaikkamääriin.

Väestönsuojapaikat

Kalliopysäköinti tarjoaa myös väestönsuojapaikkoja. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen suunnitellut väestönsuojapaikat ovat kaikki tällä hetkellä alustavasti varattuja.

Parksmart-sertifioitu pysäköintilaitos

Parksmart on maailman ainoa sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu korkeatasoisille, vastuullisille pysäköintilaitoksille edistämään kestävää liikkumista pysäköintirakenteen älykkään suunnittelun ja käytön avulla. Parksmart-sertifioinnissa määritellään kestävät käytännöt esimerkiksi pysäköintitilojen rakentamiselle, hallinnoinnille ja teknologioille.

Keilaniemen Kalliopysäköinnistä tulee Suomen ensimmäinen Parksmart-sertifioitu pysäköintilaitos. Sille haetaan korkeinta Parksmart Gold -sertifikaattia.

Aikataulu

Keilaniemen Kalliopysäköinnin rakentamisen valmistelevat työt ovat alkaneet.
Pysäköintilaitoksen ensimmäinen vaihe valmistuu alustavan aikataulun mukaisesti vuonna 2027.

2023


Rakennuslupakäsittely käynnissä

2024


Louhinta käynnissä

2025


Runkotyöt käynnissä

2027


Vaihe 1 valmistuminen